.

Wykładowca

W początkach pracy na Uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet. Z tego zakresu opracowałam programy i listy lektur autorskich kursów, które prowadziłam w macierzystym Instytucie: John Fowles: Narcissistic Novel; Contemporary British Women Writers; Narrative Strategies In the 20th Century Novel;, Contemporary British Short Fiction; Intertextuality: Angela Carter; British Science Fiction 1945-1989 oraz kursu dla studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej, poświęconego opowiadaniu w prasie europejskiej w XX wieku.
W latach 2001-2005 byłam opiekunem naukowym studenckiego klubu dyskusyjnego Brave New Literature. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu dyskusjach poświęconych pisarzom współczesnym oraz zjawiskom kultury masowej.Równolegle rozwijałam także moje zainteresowanie literaturą okresu wcześniejszego – wysokiego modernizmu, a zwłaszcza twórczością Jamesa Joyce’a. Opracowałam dwa cykle zajęć poświęcone tym zagadnieniom: James Joyce oraz Close Reading of James Joyce’s Ulysses. Staram się również popularyzować Joyce’a poza Uniwersytetem publikując w prasie popularnonaukowej artykuły o Ulissesie („Odyseusz z Dublina” w Wiedza i Życie, czerwiec 2006, pp. 62-65) i Finneganów Trenie („Joyce’a teoria wszystkiego” w Wiedza i Życie maj 2012 str. 48-52).

Od 2007 r. nieprzerwanie prowadzę seminaria magisterskie poświęcone prozie XX i XXI wieku. Moi magistranci i wypromowani już magistrowie (patrz: „Wykaz osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej”) zajmowali się i zajmują między innymi pisarstwem Virginii Wolf, EvelynaWaugha, Jamesa Joyce’a, Fay Weldon, literaturą dla dzieci, ekfrazą, reportażem, literaturą postkolonialną, feministyczną, studiami nad traumą w literaturze, realizmem magicznym, związkami literatury i filmu, literaturą wojenną i literaturą fantastyczną.

Wypromowałam pracę doktorską poświęconą związkom fotografii i prozy w twórczości awangardowego brytyjskiego pisarza Iana Sinclaira (dr Dominika Lewandowska) oraz pracę – analizę dorobku prozatorskiego Doris Lessing przeprowadzoną z punktu widzenia teorii traumy i traumy odziedziczonej (dr Paulina Kamińska) Bardzo zaawansowane są trzy kolejne prace: pierwsza o twórczości Christophera Isherwooda i związkach jego prozy z filmem oraz poetyką scenariusza filmowego (mgr Piotr Olański); druga o współczesnej powieści kryminalnej omówionej jako symulacja w znaczeniu przypisywanym temu terminowi przez Jeana Baudrillarda (mgr Marcin Gołąb) oraz trzecia analizująca twórczość Alana Hollinghursta w kontekście teorii queer. Kolejna praca będzie poświęcona powieściom Iaina Banksa.