.

Ph.D. Students

Jestem opiekunem naukowym prac powstających w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę też zajęcia kierowane do doktorantów. Wypromowałam jedną pracę doktorską poświęconą związkom fotografii i prozy w twórczości awangardowego brytyjskiego pisarza Iana Sinclaira.

Aktualnie opiekuję się pięciorgiem doktorantów; jedna z prac – analiza dorobku prozatorskiego Doris Lessing przeprowadzona z punktu widzenia teorii traumy i traumy odziedziczonej jest już ukończona.

Bardzo zaawansowane są także dwie inne prace: pierwsza o twórczości Christophera Isherwooda i związkach jego prozy z filmem oraz poetyką scenariusza filmowego; druga o współczesnej powieści kryminalnej omówionej jako symulacja w znaczeniu przypisywanym temu terminowi przez Jeana Baudrillarda. Dwoje kolejnych doktorantów dopiero rozpoczęło badania: zajmują się Salmanem Rushdiem i Alanem Hollinghurstem.

Oferta studiów – studia III stopnia 

Przydatne linki – Wydział Neofilologii UW