.

M.A. Students

Od 2007 r. nieprzerwanie prowadzę seminaria magisterskie poświęcone prozie XX i XXI wieku.

Moi magistranci i wypromowani już magistrowie zajmowali się i zajmują m.in. pisarstwem Virginii Wolf, Evelyna Waugha, Jamesa Joyce’a, Fay Weldon, literaturą dla dzieci, ekfrazą, reportażem, literaturą postkolonialną, feministyczną, studiami nad traumą w literaturze, realizmem magicznym, związkami literatury i filmu, literaturą wojenną i literaturą fantastyczną. Na seminarium magisterskim British Fiction of the 20th Century, które prowadzę w Instytucie Anglistyki, powstają prace poświęcone m.in. tłumaczeniom literatury angielskiej na polski, science fiction, jak również związkom między literaturami japońską, hiszpańską, polską i afgańską a kulturą krajów anglojęzycznych.

Oferta studiów – studia II stopnia