.

Artykuły naukowe

 1. “Remembering Angela Carter: the Deja-lu Literature”, PASE Papers, E. Gussmannn and B. Szymanek (eds), Puławy 1997, pp. 273-287.
 2. “In the Persuit of Pleasure: the critical essays of Angela Carter”, Acta Philologica, nr 25, G. Bystydzieńska and M. Grzegorzewska (eds), Warszawa 1998, pp. 179-197.
 3. [recenzja] “Król Lear z Tbilisi”, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich” t. VII, Warszawa 1998, s. 163-164.
 4. “The Invisible City of Venice – Jeanette Winterson and Italo Calvino” in Acta Philologica nr 27, G. Bystydzieńska and M. Grzegorzewska (eds), Warszawa 2000, pp. 157-167.
 5. “From Fact to Fiction: Angela Carter’s Nights at the Circus as a study in unreliable narration” in Anglica, Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna (eds), Warszawa 2002, pp. 39-48.
 6. “The Dream Narrative in Mary Shelley’s Frankenstein” in Approaches to Literature, Grażyna Bystydzieńska (ed.), Warszawa 2001, pp. 114-120.
 7. “The Beauty and the Picture: Oscar Wilde and Edgar Allan Poe” in Approaches to Literature, Warszawa 2002, pp. 59-70.
 8. “Realms of the Thanatos: J.G Ballard’s The Drowned World in the Light of Sigmund Freud’s Beyond the Pleasure Principle” in: Perspectives on Literature and Culture, Leszek Kolek, Aleksandra Kędzierska, Anna Kędra-Kardela (eds.), Lublin 2004, pp. 205-213.
 9. “Playing Dolls: the Freudian motif of the Uncanny in Angela Carter’s “The Loves of Lady Purple” and J. G. Ballard’s “The Smile”” in PASE Papers. Perspectives on Literature and Culture, Joanna Burzyńska, Danuta Stanulewicz (eds.), Gdańsk 2003, pp. 257-263.
 10. “The Persistence of Memory: Surrealism in J. G. Ballard’s Vermilion Sands” in Acta Philologica, Joanna Ugniewska-Dobrzańska (ed.), Warszawa 2003, pp. 107-118.
 11. “The Persistence of Memory: Surrealism and Science Fiction in J. G. Ballard’s Vermilion Sands” in Foundation, ed. Farah Mendlesohn, volume 35, number 97, Summer 2006, the Science Fiction Foundation and University of Liverpool, Liverpool, pp. 59-69. [zmieniona i rozszerzona wersja artykułu z 2003 roku, dodatkowo: Ballard we współczesnej literaturze krytycznej poświęconej fantastyce].
 12. “From the Avant-garde to the Autobiography: The Journalism of J.G. Ballard” in Anglica, Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna (eds), Warszawa 2005, pp. 39-52.
 13. „Lem a inni pisarze SF. Android w wybranych utworach Stanisława Lema, Philipa K. Dicka i J.G. Ballarda” w Postscriptum, numer specjalny „Stanisław Lem” 1/2006, Jolanta Tambor (wyd.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2006, str. 157-170.
 14. “In the Pearl Light of Nagasaki: J.G. Ballard’s War Narratives”, in: Anglica, Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna (eds), Warszawa 2006, pp. 11-22.
 15. „Między science fiction a głównym nurtem: pisarstwo J.G. Ballarda” [tekst wystąpienia wygłoszonego na konferencji „Fantastyka w obliczu przemian”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2003], w: Czas Fantastyki 1/2007, Maciej Parowski (red), Warszawa 2007.
 16. “How to Describe Japan? Angela Carter Looks at the Far East in Her Fiction and Non-Fiction” in Acta Philologica, Agata Preis-Smith and Marek Paryż (eds), Warszawa 2007, pp. 179-188.
 17. “Przyjdź Królestwo Twoje. J.G. Ballarda wizja końca cywilizacji” in Kronos nr. 4/2007.
 18. „Cywilizacja jako błąd ludzkości. Krytyka cywilizacji w wybranych pismach Zygmunta Freuda i R.D. Lainga”, w: Kultura i Społeczeństwo, tom LI, nr 3, lipiec-wrzesień 2007, Warszawa, pp. 187- 199.
 19. “Koniec milenium, koniec świata. Kultura schyłku dwudziestego wieku w opowiadaniach J. G. Ballarda”, w: Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008, Warszawa, pp.71-81.
 20. „Theatre in Hollywood. Wise Children and “John Ford’s T’is Pity She’s a Whore” by Angela Carter”, in Anglica, Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna (eds), Warszawa 2007, pp. 11-22. (Faktycznie wydana 2008).
 21. “The massive cultural attack.” Chinese books in England” in: Adam W. Jelonek and Bogdan S. Zemanek (eds) China: Confucian Tradition Towards the New Century, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, pp.181-191.
 22. “Doris Lessing’s The Fifth Child and the British Disaster Story” in: Grażyna Bystydzieńska (ed.) The New Review. An International Journal of British Studies. Approaches to Literature, Glasgow 2008, pp.103-113.
 23. “A Rhetoric of Novelty. Cyberpunk and the Academy” in: Acta Philologica, Warszawa 2009, pp.13-21.
 24. “Memories of Hollywood in Angela Carter’s The Passion of New Eve and “The Merchant of Shadows”. Anglica, Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna (eds), Warszawa 2009.
 25. “War on Satellite TV in the Stories of J.G. Ballard”. Discourses and Representations of War in British Literature and Culture, Jacek Fabiszak I Wojciech Klepuszewski (eds), Koszalin 2009, pp. 247- 257.
 26. “The nineteenth-century roots of contemporary fantasies: ‘The demonic scientist’ motif in The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman by Angela Carter and The Wasp Factory by Iain Banks.” From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 2. Edited by Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2010, pp. 369-375.
 27. “Love and Decay. The Metaphysics of Philip K. Dick.” The Literariness and Linguistics of Love, Jacek Fabiszak i Wojciech Klepuszowski (eds), Koszalin 2010, pp. 129-140.
 28. “Woman As an Alien. Angela Carter’s Heroes and Villains” The AnaChronisT 15 (2010), Budapest 2010, pp. 117-134.
 29. “’Whatever there is of transcendence.’ Metaphysics in William Gibson’s Cyberpunk Trilogy.”Acta Philologica 39 (2011), pp. 164-171.
 30. “Darwinowskie paradygmaty. Kultura popularna w poszukiwaniu teorii wszystkiego”. Kultura i Społeczeństwo , rok LV, nr 2-3, 2011, pp. 229-243.
 31. „Cyborgi i symulakry – od Philipa K. Dicka i Williama Gibsona do Donny Haraway i Jeana Baudrillarda”. Litteraria Copernicana 2 (8), 2011, 36-48.
 32. “Ian McEwan’s ‘Solid Geometry’ and the Tradition of the Menippea”. The New Review, nr 3, (red.) Grażyna Bystydzieńska, Warsaw-Glasgow 2011, s. 95-104.
 33. “The Theory of Evolution or a Conspiracy Theory? Recent Fiction about Charles Darwin”. Acta Philologica 41 (2012), pp. 164-171.
 34. “Zagubiony na pustyni” naukowa przedmowa do Transmigracji Timothy’ego Archera Philipa K. Dicka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, str.7-18.
 35. “Darwinian obsessions: References to the Theory of Evolution in the Novels of John Fowles, A.S. Byatt, and Hilary Mantel” Anglica. An International Journal of English Studies 21/1 (2012), pp. 5-17.
 36. „Czy ludzkość ‘poprawiona naukowo’ może być wolna? Dystopie Aldousa Huxleya, Stanisława Lema i Anthony’ego Burgessa w świetle myśli Ericha Fromma” Civitas. Studia z filozofii polityki. 13/1 (2012), pp. 107-129.
 37. “The Voyage of Charles Darwin on the HMS Beagle in recent fiction and non-fiction” in From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 3. Edited by Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012, pp. 379-388.
 38. “Messengers of ‘self-help’ and ‘well-being’. The use of angels in contemporary popular culture” Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication. Volume 2: Language and Culture edited by Marta Dąbrowska, Justyna Leśniewska, Beata Piątek, Tertium, 2012, pp. 447- 459.
 39. “In the Beginning was Darwin: History and Simulation in Thorvald Steen’s Don Carlos and Giovanni and Roger McDonald’s Mr Darwin’s Shooter” in We the Neo-Victorians Dorota Babilas i Lucyna Krawczyk (eds) Instytut Anglistyki Uniwersytet Warszawski 2013 str. 43-59.
 40. “Gods for the Final Days. Selected Religious Systems Devised by Kurt Vonnegut Jr. and Philip K. Dick” in Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses Leszek Drong i Jacek Mydla (eds) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014 pp. 208-219.
 41. „Orangutans, Savages, and Babies: Darwin’s Problem with Human Ancestry as Reflected in Recent Fiction” From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. Edited by Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2014, pp.407-420
 42. „War on Satellite TV in the Stories of J.G. Ballard” in Deep Ends. The J.G. Ballard Anthology 2014 Rick McGrath (ed.), The Terminal Press, Toronto, 2014 przedruk
 43. “ Echoes of the Mid-19th-Century Spiritual Crisis in Selected Contemporary Texts Referencing Charles Darwin” in The New Review. An International Journal of British Studies Grażyna Bystydzieńska (ed.) Glasgow, 2014, pp. 101-117.
 44. “Echa konfliktu kreacjonizm-darwinizm w wybranych współczesnych powieściach science fiction” w Motywy religijne we współczesnej fantastyce, red. Mariusz Leś, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, str. 63-77