uczę literaturoznawstwa i współczesnych teorii krytyczno-literackich, prowadzę zajęcia prezentujące dwudziestowiecznych pisarzy, m.in. Jamesa Joyce’a, Johna Fowlesa i Angelę Carter.

prowadzę prace magisterskie i doktorskie poświęcone współczesnej literaturze anglojęzycznej , kulturze popularnej, zwłaszcza science fiction, filmowi oraz literaturze w przekładzie.

recenzuję prace magisterskie pisane w Instytucie Anglistyki UW z zakresu dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury brytyjskiej, a także prace doktorskie na temat współczesnej powieści.

na festiwalach nauki, konwentach fantastów i odczytach dla publiczności opowiadam o literaturze i cywilizacji. Jestem także autorką recenzji książek popularnonaukowych w prasie.

moje książki są poświęcone fantastyce, cywilizacji współczesnej, katastrofizmowi i metafizyce w kulturze postmodernistycznej ; opublikowałem też monografie Angeli Carter i J.G. Ballarda.

ukazywały się w polskich i europejskich czasopismach naukowych poświęconych literaturoznawstwu, naukoznawstwu, socjologii kultury i refleksji nad współczesną cywilizacją globalną.

uczestniczyłam z referatami w licznych anglistycznych konferencjach międzynarodowych, dwie z nich współorganizowałam, a także byłam gościem konferencji polonistycznych.

w początkach pracy na uczelni interesowałam się poetyką postmodernizmu, eksperymentami formalnymi w powieści współczesnej, realizmem magicznym i metafikcją, a także pisarstwem kobiet.

od pierwszego roku studiów pisywałam do prasy kulturalnej artykuły i recenzje powieści oraz przeprowadzałam wywiady z pisarzami; w późniejszych latach zaczęłam publikować teksty naukowe.

jestem opiekunem naukowym prac powstających w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę też zajęcia kierowane do doktorantów.

na seminarium magisterskim British Fiction of the 20th Century, które prowadzę w Instytucie Anglistyki, powstają prace na temat m.in. realizmu magicznego, science fiction i literatury postkolonialnej.

ich tematem jest m.in. pisarstwo Jamesa Joyce’a, Angeli Carter i Johna Fowlesa, a także strategie narracyjne we współczesnej prozie, dwudziestowieczne opowiadanie brytyjskie i intertekstualność.